Centrul de Cercetări pentru Aeronautica şi Spaţiu a fost înfiinţat în anul 2001 devenind o componentă importantă a activităţii de cercetare care se bucură de o lungă tradiţie în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti. Filozofia centrului este da a menţine un echilibru între cercetările teoretice şi cele aplicative implicate în tehnologia spaţială.

            Pornind de la acest deziderat, obiectivele centrului sunt:

– Dezvoltarea unei strânse relaţii cu companiile, societăţile importante din domeniu in cadrul unor proiecte punctuale.

– Sprijinul acordat industriei pentru exploatarea noilor tehnologii, îmbunătăţirea potenţialului uman de cercetare, şi creşterea cunoştinţelor în domeniul tehnologiilor de bază.

– Stabilirea de legături strânse cu diferite instituţii în vederea formării de consorţii capabile să rezolve proiecte de mare complexitate.

– Stimularea şi dezvoltarea cooperării în câmpul resurselor umane în cadrul Uniunii Europene în cadrul iniţiativelor de cercetare şi educaţionale.

– Elaborarea şi diseminarea studiilor şi cercetărilor în domeniul aerospaţial, tehnologic si a resurselor umane.