Aria de expertiză

– Sisteme aerodinamice, de propulsie şi control integrate, proiectare structuri.

– Simularea curgerii şi optimizări aerodinamice, modelarea transportului de vehicule şi elice eoliene.

– Sisteme moderne de lubrificaţie şi aplicaţii industriale;

– Analiza şi proiectarea sistemelor termo – hidraulice;

– Sisteme de propulsie;

– Dinamica aparatelor de zbor, simularea şi controlul zborului;

– Avionică, senzori şi actuatori;

– Prelucrarea informaţiei, tehnice de identificare şi arhitecturi;

– Controlul automat;

– Managementul traficului aerian;

Organizarea activităţii de cercetare

În cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti există peste 40 de centre, precum şi o structură centrală (DMACS) , fiecare din acestea desfăşurând activităţi pe bază de proiecte. Structura organizatorică poate fi urmărită în următoare figură: